Distances līgums

Šajā Interneta veikalā piedāvāto preču pārdevējs

SIA “Mona Ok”,
no vienas puses, turpmāk saukts Pārdevējs, un persona, kas veic pasūtījumu, turpmāk saukta Pircējs, no otras puses, noslēdz šādu Līgumu:
Pārdevējs apņemas pārdot un piegādāt Pircējam preces, atbilstoši Pircēja
pasūtījumam.

Piegādes un samaksas kārtība

Pircējs veic preču pasūtīšanu caur šo mājas lapu, norādot pasūtamo preču veidu un daudzumu. Pircējam ir iespēja veikt apmaksu par preci, lietojot Interneta veikalā iestrādātos maksājuma rīkus – apmaksājot ar bankas karti vai apmaksājot pārdevēja sagatavoto un Pircējam pa e-pastu nosūtīto pasūtījumam atbilstošo rēķinu. Rēķins tiek sagatavots elektroniski un ir derīgs bez paraksta.


Pārdevējs nodrošina preču piegādi 7 dienu laikā kopš ir saņemta apmaksa
par preci, piegādes laiku saskaņojot ar Pircēju.

Pārdevējs nosūta Pircējam apstiprinājumu par pasūtījuma pieņemšanu e-pasta veidā.

Piegādes maksa:

  • Veikalā – Laidzes ielā 10  (Bezmaksas saņemšana)(lūgums sazināties 30(trīsdesmit) minūtes iepriekš zvanot uz telefona numuru +371 27386868)
  • Uz Omnivas punktiem visā Latvijā 3.00 Eur pirkumiem līdz 25,00 eiro, vai bezmaksas pirkumiem virs 25,00 eiro

Preci var saņemt uz pircēja norādīto piegādes adresi vai saņemot uz vietas veikalā: Laidzes ielā 10, Rīga, LV-1002, kā arī preču izsniegšanas punktos:

  • T/C Domina – Ieriķu iela 3, Rīga
  • T/C Spice – Lielirbes iela 29, Rīga

Pasūtījuma atcelšanas noteikumi

Klientam ir likumīgas tiesības anulēt pasūtījumu. Jūs kā klients varat atsaukt savas līgumsaistības 5 (piecu) dienu laikā – iesniedzot attiecīgu paziņojumu no kura nepārprotami izriet Jūsu lēmums anulēt līgumu. Termiņš sākas no brīža, kad tiek saņemts šo norādījumu teksts, bet ne, pirms prece piegādāta klientam vai klienta norādītajai trešajai personai.
Par pasūtījuma anulēšanu jāpaziņo: +371 27386868 vai rakstot e-shop@monaok.com

Atteikuma tiesības

Pircējam ir tiesības atteikties no preces 14 kalendāro dienu laikā no Preces
saņemšanas brīža, nosūtot Pārdevējam par to atteikuma vēstuli. Atteikuma
vēstules veidlapu Pārdevējs nosūta Pircējam pa e-pastu pēc Pircēja
pieprasījuma. Pircēja pienākums ir 7 dienu laikā pēc atteikuma vēstules nosūtīšanas atdot preci Pārdevējam. Visus izdevumus, kas radīsies saistībā ar preces nosūtīšanu atpakaļ Pārdevējam, sedz Pircējs.
Pircējs nevar izmantot atteikuma tiesības, ja:

  • pasūtītās preces bija lietotas un ir lietošanas pazīmes;
  • pasūtītās preces ir izgatavotas tieši Pircējam pēc individuāla pasūtījuma;
  • pircējs ir noņēmis oriģinālas preču zīmes birkas.

– Adrese uz kurieni var atgriezt preci: Laidzes iela 10, Rīga, LV-1002 vai Omnivas pakomāts Rīgas Āgenskalna Rimi pakomāts,  Mārupes iela 10A, Rīga

– Klientam tiek atgriezta nauda bankas kontā 7 darba dienu laikā pēc preces nosūtīšanas un saņemšanas Laidzes ielā 10 vai Omnivas pakomātā Rimi Āgenskalna Rimi pakomāts, Mārupes iela 10A, Rīga.

Latvijas Republikas Patērētāju tiesību aizsardzības likuma 12. panta sestā daļa nosaka, ka “patērētājs ir atbildīgs par preces kvalitātes un drošuma saglabāšanu atteikuma tiesību realizēšanas termiņā”. Pārdevējs patur tiesības Pircējam atteikt izmantot atteikuma tiesības vai ieturēt kompensācijas maksu gadījumā, ja prece ir bojāta, lietošanas laikā nevērīgi izturoties pret preci vai neievērojot instrukcijas norādījumus, ja ir nozaudēts preces oriģinālais iepakojums vai ja tās iepakojums ir būtiski bojāts.

Datu apstrāde

Ievadot nepieciešamo informāciju, noformējot pasūtījumu, Pircējs apliecina, ka ir iepazinies un piekrīt, ka viņa sniegtie dati tiek izmantoti, lai Pārdevējs varētu pieņemt Pircēja pasūtījumu un veikt preču piegādi saskaņā ar LR likumdošanas prasībām. Ievadot informāciju, Pircējs piekrīt, ka tam uz norādīto e-pastu tiks izsūtīti paziņojumi, kas saistīti ar Pircēja pasūtījuma apstrādi.

Strīdu risināšanas noteikumi

Attiecībām, kas rodas uz šo noteikumu pamata, tiek piemērotas LR tiesības.

Visas nesaskaņas, kas radušās šo noteikumu izpildes dēļ, jārisina sarunu ceļā. Ja neizdodas vienoties,

  1. a) Pircējam ir tiesības izmantot normatīvajos aktos noteiktās  alternatīvo strīdu risināšanas iespējas, iesniedzot Pārdevējam rakstveida iesniegumu par ārpustiesas strīda risināšanu, norādot savu kontaktinformāciju, iesnieguma iesniegšanas datumu un strīda būtību, prasījumus un to pamatojumu. Informāciju par ārpustiesas strīdu risināšanas iespējām varat atrast Patērētāju Tiesību Aizsardzības Centra interneta vietnē (http://www.ptac.gov.lv/lv/content/str-du-risin-ana), vai
  2. b)  strīdu var nodot izskatīšanai tiesā saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem.

Rekvizīti

SIA “Mona Ok”
Reģ.Nr.  40103140642
PVN Nr. LV40103140642
Laidzes iela 10,
Rīga
LV-1002

Banka

AS Swedbank

IBAN: LV32HABA0551001673176